+421 907 828 857

Stavebný systém SIP panel

Stavebný materiál SIP je (štrukturálny izolačný panel). Táto technológia je známa z USA od roku 1952, sendvičový panel na báze dreva vyplnený expandovaným polystyrénom, ktorý slúži ako tepelný a tiež ako zvukový izolant. Je to najmodernejší systém výroby nízkoenergetických stavieb.

 

Prečo sa rozhodnúť pre SIPpanel ?

1, má najlepšie tepelno-technické ukazovatele,

2. garantuje vysokú pevnosť a spoľahlivosť;

3. veľká rýchlosť výstavby;

4. rýchla návratnosť investície

5. nízka cena;

6. používané materiály sú šetrné k životnému prostrediu;

7. nízke výdavky na údržbu hotového domu.

SIP panely sú univerzálne, používajú sa pre vytvorenie podlahy, stropov, stien, priečok a striech. Môžu byť použité na výstavbu bytových, komerčných, vzdelávacích, zdravotníckych inštitúcií a domov, garantujúc bezpečnosť životného prostredia a modernú energetickú efektívnosť.

 

SIPPANEL
základný plášť tvorí OSB doska a jadro panelu je stabilizovaný samozhášavý polystyrén alebo ako alternatíva môže byt použitý modifikovaný polystyrén s grafitom, ktorý je lepším tepelným izolantom.

Panel ma po celom obvode montážnu drážku ktorá je vytvorená presahom OSB dosiek, pre jednoduchšiu montáž. Panely sa okrem materiálovej skladby líšia aj rozmermi. Dôležitá je hrúbka panelu  z hľadiska jej tepelno-izolačných včasností, plošné rozmery sú dané formátom OSB dosky.

Stavba z SIPpanelu
Stavba zo SIPpanelu, je jednoduchá vyžaduje však presnosť a dodržanie postupov

 

Na základovú dosku s hydroizoláciou alebo s protiradonovou izoláciou sa vyznačí poloha jednotlivých stien podľa projektovej dokumentácie.

Steny zo  SIP panelu sa ukladajú na základový pražec, ktorý lícuje s hranou základovej dosky. Montáž panelov začína z rohu stavby a pokračuje pripojovaním panelov po obvode. Po dokončení obvodovej konštrukcie prvého nadzemného podlažia sa podobným spôsobom zmontujú aj vnútorné nosné steny. Panely sa previažu navzájom vložením drevených vložených prvkov do montážnej drážky. Panely sa ukončia roznášacím pásom z OSB dosky, ktorého šírka zodpovedá hrúbke panelu. Na takto zrealizovanú stavbu sa uloží konštrukcia strechy z priehradových väzníkov.

 

Ďalšie nadzemné podlažie
V prípade viacpodlažných stavieb sa pokračuje s konštrukciou stropu. Stropné nosníky sa zavesujú do kovových strmeňov, ktoré sa nachádzajú na vnútorných stenách panelov. V prípade väčších rozponov sa podopierajú prievlakmi z lepeného lamelového dreva podopreného stĺpmi na rektifikačných pätkách. Podlaha druhého nadzemného podlažia sa realizuje z OSB dosiek s hrúbkou 22 mm, ktoré sa spájajú na pero a drážku. Na realizovanú podlahu sa zakladá drevený vkladaný prvok vymedzujúci polohu panelov druhého nadzemného podlažia.

Konštrukcia strešného plášťa zo SIPpanelu
Konštrukcia je jednoduchšia, pretože sa panely podopierajú v mieste spoja, teda vo vzdialenosti 2500-3000 mm. Výhodou je väčší priestor v podkroví.

 

Dokončenie stavby
Hrubá stavba je veľmi presne zmontovaná, steny sú rovné hladké, zvislé a pravouhlé. Pre osadenie okien a dverí sú pripravene presne a čisté otvory. Interiér sa vo väčšine dokončuje sadrokartónovými doskami, sádrovlaknitými, alebo cementokerazitovými doskami. Podlahy v 1.NP sú liate, alebo sa používajú suché skladby podláh z rôznych dosák. Podlaha na 2.NP je konštruovaná ako „plávajúce“ podlaha, teda na materiál s dobrým kročajovým tlmením je položena roznášania doska a na ňu je priamo kladená podlahová krytina.