+421 907 828 857

CORTEN oceľ - materiál budúcnosti

Dodanie diela na kľúč

Pomaly korodujúca, teda hrdzavejúca oceľ. Známa pod obchodnou značkou COR-TEN, alebo ako CORTEN oceľ.

Názov je zložený z dvoch slov

  • z anglickekého slova CORosion – Korózia (znehodnocovanie materialu posobenim vonkajšich faktorov)
  • z anglického slova TENsile – pevnosť v ťahu (meria silu potrebnú na porušenie mechanických vlastností materiálu

TYPY OCELE CORTEN
Rozlišujeme 3 typy ocele Corten: A-B-C, každý typ má rozličné charakteristické vlastnosti, špecifickú hrúbku a použitie.
Corten A je vhodný najmä na architektonické prvky. Je to oceľ, ktorá sa používa pre mestský mobiliár z kolekcií Corten. Pre mestský mobiliár si môžete vybrať medzi neošetrenou oceľou Corten alebo oceľou Corten, ktorá podlieha špeciálnej úprave „anti-washout” pre zabezpečenie nezmývateľnej ochrany (odporúča sa). Typ B a C, sa najlepšie hodia na projekty s vysokou mierou namáhania.

FAREBNOSŤ
Na začiatku má vrstva patiny červenohnedú farbu a postupom času jej odtieň stmavne. V priemyselných oblastiach sa patina vytvorí na oceli oveľa skôr a stmavne viac ako v čistejších vidieckych oblastiach.

VLASTNOSTI
Výhody cortenovej ocele:

  • použitie ocele Corten umožňuje výrazné zredukovanie hrúbky materiálu a tým značné zníženie hmotnosti
  • oceľ Corten sa môže použiť bez ďalšej úpravy alebo pokiaľ sa oceľ natrie farbou, dokáže značne zredukovať rutinné údržbové práce
  • táto vrstva patiny má peknú estetickú hrdzavohnedú farbu a mení odtieň v priebehu rokov a tiež v závislosti od poveternostných vplyvov. Patina na jednej strane poskytuje ochranu proti agresívnym vplyvom atmosférických faktorov, na druhej strane plní estetickú funkciu.

Problematika projektu
V konštrukciách, kde nie je oceľ bezprostredne vystavená poveternostným vplyvom, môže byť patina menej rovnorodá. Povrchová vrstva môže byť tiež nerovnomerná v konštrukciách vystavených významným miestnym zmenám teploty alebo keď vystavenie vplyvom nie je rovnaké na rôznych častiach konštrukcie, ako sú napr. oceľové povrchy pod odkvapmi.
Pri používaní ocele odolnej voči poveternosti je dôležité, aby projekt umožňoval dostatočné vetranie na zadnej strane plechu a tým sa predišlo korózii.
Kvôli zaisteniu rovnomernej farby patiny musí byť z povrchu odstránený všetok olej, malta, zvyšky farby alebo špina. Všetky označenia sa musia vykonávať buď kriedou alebo farbami, ktoré sú rozpustné vo vode. Malo by byť vylúčené používanie kyslých čistiacich prostriedkov.
Pred vznikom ochrannej vrstvy sa korózia z povrchu rozpustí v dažďovej vode. Konštrukcie by teda mali byť navrhované tak, aby odvádzaná voda neodfarbovala žiadne predmety.

VYUŽITIE
Medzi typické aplikácie COR-TEN ocele patria dopravné kontajnery a cisterny, mosty, výmenníky tepla, komíny a samozrejme tenkostenné profily používané pre opláštenie budov. Napriek tomu, že oceľ Corten prechádza procesom oxidácie je veľmi vhodná ako materiál na mestský mobiliár a dokonca aj na lavičky.

Fasádne prvky objektov
Obklady striech, stropov, pultov…
Vonkajší nábytok, mestský mobiliár, logá firiem
Záhradná architektúra – múriky, záhony, kvetináče,…
Dekoratívne paravány, oplotenia a brány
Obloženie krbov, ohnísk a ich vybavenie
Vonkajšie schody a zábradlia
Lampy, osvetlenie, tienidlá…
Umelecké diela, plastiky

Fotky z realizácie